Stones hòn đá tảng của Man City

Sự kiên nhẫn của Pep Guardiola đã được nhận ‘trái ngọt’. Cho đến thời điểm hiện tại, John Stones là công trình thành công nhất của ông tại Etihad. Danh tiếng của Stones lên một tầm cao mới dưới sự dẫn dắt của Pep.

John Stones & hành trình từ đá cuội thành đá tảng tại Man City